پيشنهاد دهنده برتر سال 1392 شبكه بهداشت و درمان زرقان:

***جناب آقای حميد كريمي  با 6 پيشنهاد ارسالي در سال و 1 پيشنهاد مصوب***
بدين وسيله ازآقايان علي رضا منيري  و حميد كريمي به دليل تصويب پيشنهادات ارسالي به كميته نظام پيشنهادات شبكه بهداشت و درمان زرقان تقدير و تشكر به عمل مي آيد و پاداش پيشنهادات مصوب ايشان در قالب اضافه كار تقديم مي گردد.
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-2-13 13:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ