اعضا کمیته مستند سازی شبکه بهداشت ودرمان زرقاننام و نام خانوادگي
سمت
سمت در كميته مستندسازي
شماره تماس
مهندس سارا شاهدي
كارشناس كنترل مواد غذايي
دبيركميته مستندسازي
120
محمد حسین باقریمسئول مبارزه با بیماریهاعضو کمیته مستند سازی146
مهندس سميه احمدي اسلاملو
كارشناس كنترل مواد غذايي
عضو کمیته مستند سازی120
زيبا دوزنده
مسئول واحد  سلامت خانواده
عضو کمیته مستند سازی137
فاطمه فروزان
كارشناس بهداشت خانواده لپويي
عضو کمیته مستند سازی32673644
مهندس عبدالرحمن ملكي
كارشناس كنترل مواد غذايي
عضو کمیته مستند سازی118
مهندس ايرج عباسي
كارشناس بهداشت خانواده مركز ضيغمي
عضو کمیته مستند سازی32622712-415
دكتر آرش منصوري
پزشك خانواده مركز ضيغمي
عضو کمیته مستند سازی32622712
احمد قلي پور
بهورز خانه بهداشت حسين آباد
عضو کمیته مستند سازی
حسين زارع
بهورز خانه بهداشت مهريان
عضو کمیته مستند سازی
مهندس مريم نعمت الهي
مسئول فن اوري اطلاعات
عضو کمیته مستند سازی117


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-7 11:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ