فرایندهای واحد بهداشت محیط
فرآیند ارسال آمار بهداشت محيط پس از ارتقاء سال 96
فرآیند ارسال آمار بهداشت محيط قبل ارتقاء سال 96
فرایند پس از ارتقا بهداشت محیط مدارس 96
فرایند قبل از ارتقا بهداشت محیط مدارس 96
فرایند پس از ارتقا بهداشت محیط منازل 96
فرایند قبل از ارتقا بهداشت محیط منازل 96
فرآیند بهداشت محیط منازل(قبل از ارتقاء)
فرآیند بهداشت محیط منازل(پس از ارتقاء)
فرآیند معاينه ي بهداشتي پيشه وران و متصديان تهيه، توزيع و عرضه مواد غذايي آشاميدني، آرايشي بهداشتي
فرآيند ارتقاء يافته ي معاينه ي بهداشتي پيشه وران و متصديان تهيه، توزيع و عرضه مواد غذايي آشاميدني، آرايشي بهداشتي
فرآیند کنترل و نمونه برداری مواد غذایی روستاها
فرآیند کنترل و نمونه برداری از مواد غذایی فاسد در شهرها
فرآیند بررسی وضعیت میکروبی آب شرب
فرآیند بررسی وضعیت شیمیایی آب آشامیدنی
فرآیند صدور صلاحیت و مجوز بهداشتی جهت تمدید پروانه کسب
فرآیند پیگیری شکایت درخصوص دفع غیربهداشتی فاضلاب در معابر عمومی

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-31 14:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ