کمیته مستند سازی شبکه بهداشت و درمان زرقان

این کمیته از سال 1391 و همزمان با راه اندازی شبکه بهداشت و درمان زرقان با هدف بهینه سازی انجام فرآیندهای کلیه واحدها جهت صرفه جویی در هزینه وقت و شفاف سازی انجام فرآیندهای واحدهای مختلف، زیر نظر مسئولین محترم شورای تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز بکار نموده است.


مسئول کمیته: خانم مهندس شاهدي
شماره تماس: 32620068- داخلی 120
پست الکترونیک واحد: Zarghan_amozesh@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-3 14:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ