آگهی فراخوان عمومی شرکت در استعلام قیمت
واگذاری تزریقات و پانسمان واحد بندامیر و رحمت آباد

شبکه بهداشت و درمان زرقان در نظر دارد واحدهای تزریقات و پانسمان مراکز بندامیر و رحمت آباد را از طریق استعلام مزایده به افراد و یا شرکت های ذیصلاح واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید. از تاریخ درج آگهی لغایت تاریخ 92/5/15جهت دریافت شرایط استعلام مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی به شبکه بهداشت و درمان زرقان واقع در بلوار شهید بخشنده جنب پمپ بنزین مراجعه نمایند.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-25 11:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ