معرفی کمیته های شورای تحول اداری
 
 

 
 
  
 مقایسه عملکرد شبکه ها
میزان رشد شبکه ها  در کمیته های شورای تحول اداری سال1391
عملکرد مجموعه شبکه ها در کمیته های تحول اداری 1392
نمودار مقایسه ای عملکرد مجموعه شبکه ها در کمیته های تحول اداری سال 1392

عملکرد مجموعه بیمارستان های شهرستان ها در کمیته ای تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1392

نمودار مقایسه ای رشد عملکرد مجموعه بیمارستان شهرستان ها در کمیته های تحول اداری سال 92 در مقایسه با سال 91

نمودار مقایسه ای عملکرد مجموعه بیمارستان شبکه ها در کمیته تحول اداری سال 1392

واحدهای برتر در کمیته های بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و درمانگاه های شیراز

  
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-8-16 21:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ