شرح وظایف کارشناس امور اداری

·        انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش ها، آموزش، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

·        تهیه مجموعه هدف، وظایف و پست های سازمانی وزارتخانه و یا سازمان متبوع و پیشنهاد آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تایید

·        تهیه شرح وطایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط

·        انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

·        تشریک مساعی با کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع

·        ایجاد خط مشی با توجه به خط مشی کلی تعیین شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها و هدف های موردنظر

·        تهیه گزارشات لازم

·        انجام سایر وظایف و امور مربوط

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-10-1 12:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ