امور اداری و کارگزینی شبکه بهداشت و درمان زرقان

شماره داخلی: 130
ایمیل: zarghan@sums.ac.ir

نام و نام خانوادگی مسئول: مجید شیبانی(کارشناس ارشد مدیریت)
سایر پرسنل: احسان صنعتی(بایگان و متصدی امور اداری و دبیرخانه)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-6-30 10:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ