امور اداری و کارگزینی شبکه بهداشت و درمان زرقان

شماره داخلی: 139
ایمیل: zarghanhp@sums.ac.ir

نام و نام خانوادگی مسئول: احسان صنعتي (كارگزين)
سایر پرسنل: مريم كريمي(بایگان و متصدی امور اداری و دبیرخانه)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-20 23:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ