"واحد جلب مشارکت های مردمی"
شبکه بهداشت و درمان زرقان


مسئول واحد:  سرکار خانم آرام یاراحمدی
ایمیل:az.yarahmadi@gmail.com
شماره تماس: 32622713داخلی 146

معرفی واحد جلب مشاركت مردمي

داوطلب سلامت كيست؟

داوطلبان سلامت افرادي هستند كه همچون حلقه محكمي ارتباط مسؤولين بهداشتي را با سطوح محيطي جامعه برقرار مي كنند و با شركت در كلاسهاي هفتگي يا ماهانه در مراكز بهداشتي و درماني آموخته هاي خود را به 20 تا 50 خانوار همسايه و افراد تحت پوشش خود منتقل مي نمايند و براي حفظ سلامتي خود و خانوارهاي تحت پوشش تلاش مي كنند.

تاريخچه داوطلبان سلامت

در سال 1369 وزارت بهداشت با انگيزه حل مشكلات بهداشتي حاشيه نشينان شهري و روستايي، اقدام به طراحي و اجراي برنامه داوطلبان سلامت تحت عنوان رابطان بهداشت در جنوب تهران (شهر ري) و حاشيه شهرهاي بزرگ كشور (تبريز، شيراز، اصفهان) نمود و اين برنامه با توجه به موفقيت چشمگيري كه به همراه داشت از سال 1372 در تمام نقاط شهري كشور به اجرا در آمد و در حال حاضر بيش از 100 هزار رابط بهداشت در شهر و روستاي سراسر كشور فعاليت مي نمايند.

برنامه هاي واحد جلب مشاركت مردمي

1- داوطلبان سلامت شهري و روستايي؛

2- داوطلبان سلامت افاغنه؛

3- داوطلبان سلامت عشاير؛

4- داوطلبان متخصص در ادارات؛

5- داوطلبان متخصص در نهضت سواد آموزي؛

6- داوطلبان متخصص اتحاديه ها و اصناف.

فعاليتهاي داوطلبان سلامت

1- به صورت اختياري و رايگان، با مراكز بهداشتي و درماني همكاري مي كنند؛

2- با كمك مربي خود، از بين همسايگان و افراد محله محل سكونت خود خانوارهايي را به عنوان جمعيت تحت پوشش انتخاب مي كنند؛

3- پس از آموختن مطالب بهداشتي، آموخته هاي خود را به خانوارهاي تحت پوشش خود منتقل مي كنند؛

4- به منظور ترويج رفتارهاي سالم در جامعه با كسب مهارتهاي بهداشتي و ارتباطي لازم، باعث تغيير نگرش، عملكرد مردم و بهبود شرايط زندگي آنها مي شود؛

5- به خاطر آشنايي با زبان و فرهنگ مردم محله خود با كمك و همياري خود مردم در برنامه ريزي و حل مشكلات بهداشتي و ارتقاء سطح سلامت آن جامعه تلاش مي كند؛

6- با شركت در برنامه هاي توانمند سازي و فراگيري حرفه هاي مختلف، قادر خواهند بود مهارتهاي كسب شده را به خانوارهاي تحت پوشش خود و نيز به جوانان محله انتقال دهند.

چگونه مي توان داوطلب سلامت شد

كليه افراد علاقه مند مي توانند با مراجعه به مركز بهداشتي و درماني نزديك محل سكونت علاقه مندي خود را اعلام دارند و پس از ثبت نام و تشكيل پرونده با توجه به ميزان توانايي و فرصتي كه در اختيار دارند، به صورت دايم و يا موقت با مراكز بهداشتي و درماني همكاري نمايند.

فعاليتهاي واحد جلب مشاركت مردمي در خصوص برنامه داوطلبان سلامت

1- تشكيل كميته شوراي راهبردي به صورت فصلي جهت برنامه ريزي و هماهنگي با كليه واحدهاي ستادي به منظور اجراي بهتر برنامه هاي بهداشتي به صورت مدون در مناسبت هاي بهداشتي؛

2- نـظـارت بـر بـرنـامه داوطـلبـان سلامـت در مـراكز و پـايـگاهـهاي بهداشتي شهري و مراكز روستايي و عشاير و افاغنه؛

3- هماهنگي با واحدهاي ستادي در خصوص برگزاري كارگاههاي مختلف آموزشي جهت مربيان و داوطلبان سلامت؛

4- برگزاري دوره هاي آموزشي جهت مربيان و داوطلبان سلامت؛

5- برگزاري كارگاه آموزشي به روش نوين و مشاركتي؛

6- برنامه ريزي جهت جذب و فعالسازي داوطلبان افاغنه و عشاير؛

7- برگزاري جلسه توجيهي با حضور معتمدان افغاني و عشاير به طور جداگانه در خصوص اهميت و اهداف برنامه و انتخاب و جذب داوطلبان جديد؛

8- برگزاري جلسات آموزشي جهت داوطلبان افاغنه و عشاير؛

9- پايش و ارزشيابي اجراي برنامه به صورت فصلي؛

10- بزرگداشت روز جهاني داوطلب (14 آذرماه) و تقدير از داوطلبان سلامت و مربيان فعال با اهداي جوايز و لوح؛

11- برگزاري اردوهاي زيارتي و سياحتي جهت داوطلبان سلامت؛

12- مكاتبه و هماهنگي با كارخانجات، مراكز آتش نشاني و اماكن ديدني جهت بازديد داوطلبان از آن مراكز؛

13- تهيه آمار و ارسال گزارشات فعاليتهاي انجام شده به معاونت بهداشتي.


داوطلب متخصص كيست؟

داوطلب متخصص پرسنل اداراتي هستند كه توسط پرسنل مجرب آموزش مسائل بهداشتي (در قالب شيوه زندگي سالم و مهارت آموزي) را كسب نموده و بعنوان نمايندگان ادارات مختلف اطلاعات بهداشتي كسب شده را به پرسنل زيرمجموعه خود ارايه مي دهند.

از طرفي افراد متخصص جامعه (داوطلبان متخصص) در قالب گروه هاي داوطلبانه به صورت سازماندهي شده ، بخشي از تخصص علمي و مهارتهاي كاربردي خود را از طريق آموزش به داوطلبان سلامت جهت ارتقاء سطح سلامت و زندگي سالم به كار مي برند.

اهداف كاربردي و انتظارات

- حساس كردن سازمانهاي توسعه نسبت به مشكلات سلامت سازمان مربوطه

- ايجاد روابط صميمانه با سازمانهاي توسعه براي رفع مشكلات بهداشتي

- الگوسازي براي رسيدن به زندگي سالم و مولد

- افزايش ميزان بهره وري از امكانات و نيروهاي تخصصي سازمانها در جهت رفع مشكلات سلامت

- استفاده از حمايتهاي سياسي و مالي ادارات جهت رفع مشكلات سلامت خود آن اداره

تاريخچه برنامه داوطلبان متخصص

در ابتداي سال 81 معاونت بهداشتي با توجه به فعاليتهاي ارزشمند داوطلبان سلامت در محله ها و حاشيه شهرها در بهبود وضعيت مردم و افزايش آگاهي هاي آنها، توسعه برنامه داوطلبان متخصص براي ادارات را پيشنهاد نمودند.

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-20 23:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ