تعرفه خدمات تشخیصی-درمانی در مراکز بهداشتی درمانی سال 1392

ردیف

نوع خدمت

آزاد

سهم بیمار

سهم بیمه

1

ویزیت عمومی

53,000

15,900

37,100

2

ویزیت متخصص

61,500

18,450

43,050

3

ویزیت فوق تخصص

75,000

22,500

52,500

4

ویزیت متخصص روانپزشک

75,000

22,500

52,500

5

ویزیت فوق تخصص روانپزشک

90,000

27,000

63,000

6

نوار قلب

50,700

15,210

35,490

7

ختنه(به صورت گلوبال)

440,000

132,000

308,000

8

احیا قلبی ریوی بزرگسالان

182,000

54,600

127,400

9

احیا نوزادان

156,000

46,800

109,200

10

NGتیوپ

91,000

27,300

63,700

11

سوند ادراری در مردان

70,400

21,120

49,280

12

سوند ادراری درخانمها

44,000

13,200

30,800

13

گذاشتن لوله تراکنوستومی

132,000

39,600

92,400

14

تخلیه سرومن سفت شده از یک یا هر دوگوش

52,800

15,840

36,960

15

شستشوی گوش

52,800

15,840

36,960

16

درآوردن جسم خارجی از گوش بدون بیهوشی

70,400

21,120

49,280

17

برداشتن جسم خارجی داخل بینی

88,000

26,400

61,600

18

درآوردن جسم خارجی از چشم

70,400

21,120

49,280

19

سوراخ کردن گوش

70,400

21,120

49,280

20

خارج کردن جسم خارجی از عضله

149,600

44,880

104,720

21

حق الزحمه بخیه زدن مربوط به پوست و سروگردن،بدن وتنه،بازوها و ساق ها (بدون وسایل مصرفی)

تا 2/5 سانتی متر

88,000

26,400

61,600

از 2/5 تا 7/5 سانتی متر

123,200

36,960

86,240

از 7/5 تا 12/5 سانتی متر

158,400

47,520

110,880

از 12/5 تا 20 سانتی متر

193,600

58,080

135,520

از 20 تا 30 سانتی متر

228,800

68,640

160,160

بیش از 30 سانتی متر

228,800

68,640

160,160

22

پانسمان کوچک (با وسایل مصرفی)

29,250

8,775

20,475

23

پانسمان متوسط (با وسایل مصرفی)

55,250

16,575

38,675

24

پانسمان بزرگ (بدون وسایل مصرفی)

26,000

7,800

18,200

25

پانسمان سوختگی از1 تا 5%

48,190

14,457

33,733

26

پانسمان سوختگی از 5%تا 10%

88,000

26,400

61,600

27

پانسمان سوختگی از 10% به بالا

176,000

52,800

123,200

28

تزریق عضلانی  یا تزریق پنی سیلین بدون تست

11,375

0

0

29

تزریق سرم درمانی

39,000

11,700

27,300

30

تزریق وریدی یا تزریق پنی سیلین با تست

18,200

0

0

31

ادیومتری کامل

71,500

21,450

50,050

32

شستشوی معده

91,000

27,300

63,700

33

لوله گذاری معده

91,000

27,300

63,700

34

گذاشتن IUD

97,500

29,250

68,250

35

برداشتن IUD

78,000

23,400

54,600

36

کرایو

88,000

26,400

61,600

37

ادیومتری جامع

71,500

21,450

50,050

38

ادیومتری تمپا نومتری

104,000

31,200

72,800

39

اسپرومتری بدون اسپری

65,000

19,500

45,500

40

اسپرومتری با اسپری

227,500

68,250

159,250

41

اکوکاردیوگرافی(کالر داپلر)

468,000

140,400

327,600

42

تست ورزش

331,500

99,450

232,050

43

نوار مغز

286,000

85,800

200,200

44

تزریق نخاعی

237,250

71,175

166,075

45

برداشتن زگیل

44,000

13,200

30,800

46

برداشتن خال تا CM1(غیراززیبایی)

88,000

26,400

61,600

47

برداشتن میخچه

132,000

39,600

92,400

48

پاپ اسمیر

30,870

9,261

21,609

 

واحد داخلی K

6,500

   
 

واحد جراحی K

88,000

   
 

واحد بیهوشی K

50,000

   

نکته :

درمورد تامین اجتماعی EKG اگر توسط پزشک عمومی انجام پذیرد 26000 ریال و اگر توسط متخصص باشد

1-

مبلغ 50700 ریال می باشد. سایر بیمه ها مبلغ 50700 ریال مورد تعهد میباشد.

 

در مورد هزینه های IUD و کرایو که توسط متخصص زنان صورت می پذیرد این تعرفه اعمال می شود ،

2-

مراجعین که دراین رابطه به واحد بهداشت خانواده مراجعه میکنند طبق دستورالعمل آن واحد محاسبه میشود.

 

سهم بیماران بیمه های خدمات درمانی - تامین اجتماعی کلا 30% در تمامی خدمات انجام می پذیرد بغیر از

3-

بیماران پزشکان خانواده .

 

سهم بیماران بیمه نیروهای مسلح در مورد خدمات (سونو،رادیولوژی،اکو،تست ورزش،سوچر،آزمایش،

4-

فیزیوتراپی،خدمات سرپایی بجز وصل سرم) 10% از کل هزینه میباشد. درمورد سایر خدمات 30% از کل

 

هزینه می باشد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-14 23:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ