تعرفه های خدمات بهداشتی درمانی
سال 1397
ویزیت عمومی118000 ریال
ویزیت متخصص 147000 ریال
 ویزیت فوق تخصص
160000 ریال
نوار قلب96880 ریال
سرم درمانی76160 ریال
تزریق در بيمارستان
19040 ریال
 مقدار کا برای خدمات95200 ریال 
تعرفه هاي خدمات تشخيصي درماني سال 1397 در بخش دولتي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-5-22 7:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ