تعرفه های خدمات بهداشتی درمانی
سال 1396
ویزیت عمومی106000 ریال
ویزیت متخصص 132000 ریال
 ویزیت فوق تخصص
160000 ریال
نوار قلب92400 ریال
سرم درمانی73920 ریال
تزریق 18480 ریال
اکو 877800 ریال
تست ورزش526680 ریال
 مقدار کا برای خدمات92400 ریال 
تعرفه هاي ويزيت سال 1396
تعرفه های سال 1394
تعرفه های سال 1393
تعرفه های سال 1392

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-24 8:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ