کارشناس مبارزه با بیماریها

·        انجام مطالعات لازم در مورد بیماریهای بومی منطقه و تعیین اولویت ها جهت پیش بینی برنامه های اجرایی

·        پیش بینی و تهیه برنامه های عملیاتی بیماریهای واگیر و غیرواگیر منطقه با توجه به اولویت آنها و پیشنهاد آنها به اداره کل ریشه کنی کالاریا و مبارزه با بیماریهای واگیر

·        دریافت برنامه های عملیاتی تایید شده و ابلاغ آن به واحدهای تابعه جهت اجرا

·        پیش بینی و تهیه لوازم و وسایل مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرا عملیات طبق اعتبارات مصوب

·        همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی به منظور بررسی فعالیت مراکز مذکور در زمینه مبارزه با بیماریها

·        شرکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزش بهداشت

·        نظارت بر انجام کلیه امور فنی واحدهای تابعه (سمپاشی، بیماریابی، نمونه برداری، مبارزه با ناقلین، واکسیناسیون، و امور قرنطینه،آزمایش نمونه ها، مبارزه با کنترل اپیدمی ها، درمانها، نحوه نگهداری مواد بیولوژیک و غیره)

·        دریافت آمار عملیات انجام شده از واحدهای تابعه و تنطیم گزارش نهایی و ارائه آن به واحد های ذیربط

·        شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

·        پیش بینی و کوشش در رفع احتیاجات نیروی انسانی مورد نیاز برنامه های ریشه کنی مالاریا و مبارزه با بیماریهای واگیر واحدهای تحت سرپرستی

·        بررسی گزارش های آماری رسیده از مرکز بهداشتی و درمانی از نظر اپیدمیولوژیک

·        تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز و ارائه آن به مقامات و مسئولان مربوط

·        انجام سایر امور مربوط ارجاعی

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-28 23:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ