نمونه گیری از نوزادان

1

هدف فرایند

نمونه گیری مطلوب از نوزادان

2

خدمت دهندگان

مرکز غربالگری نوزادان مرکز بهداشتی درمانی زرقان 1 خانم جمالیان 

3

خدمت گیرندگان

همه نوزادان

4

زمان نمونه گیری

3-5روزپس از تولد نوزاد(در صورت عدم مراجعه در زمان مشخص شده باز هم غربالگری انجام می گیرد).

5

محدوده مسئولیت

نمونه گیری مطلوب و با کیفیت وارسال به موقع به آزمایشگاه غر بالگری استان و دریافت به موقع نتایج آزمایشات.

6

کاربرد

غربالگری نوزادان برای 4 بیماری هیپو تیروئیدی مادر زادی,فاویسم,فنیل کتو نوری ,گالاکتوزمی

7

مدارک مورد نیاز

کارت سلامت نوزاد, فیش پرداختی غربالگری نوزادان بر اساس تعرفه

8

قوانین ومقررات

دستورالعمل غربالگری نوزادان

9

مدت زمان انجام کار

حداکثر 15 دقیقه

 

 

مراقبت زوج ناقل تالاسمی

1

هدف فرایند

مراقبت از زوج ناقل تالا سمی واجد شرایط بارداری و استفاده از امکانات موجود تشخیص پیش از تولد برای زوج ناقل تالاسمی

 

2

خدمت دهندگان

تیم مشاوره تالاسمی پزشکان ,کار شنا سان و کاردانها ی بهداشتی درمانی و بهورزان

3

خدمت گیرندگان

زوج های ناقل تالاسمی واجد شرایط بارداری

4

زمان انجام کار

قبل از بارداری تا سه ماه پس از بارداری

5

محدوده مسئولیت

شناسایی دقیق زوجهای ناقل ومشکوک, تالاسمی ,مشاوره  وآگاهی بخشیدن به زوجها برای استفاده از خدمات تنظیم خانواده وخدمات تشخیص  پیش از تولد

6

کاربرد

همه  زوجهای ناقل تالاسمی واجد شرایط بارداری ووالدین بیماران تالاسمی

7

مدارک مورد نیاز

آزمایشات تالاسمی در زوجین وآزمایشات فرزند بیمار

8

قوانین ومقررات

دستورالعمل غربالگری بتا تالاسمی

9

فرم های مورد نیاز

فرم شماره 3

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-5-28 23:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ