معرفی اعضا: واحد بهداشت حرفه ای زرقان


نام و نام خانوادگی :یحیی خلیفه                                                 
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای
سمت:  کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
تاریخ شروع بکار:  1386/1/22
وظایف محوله : مسئول بهداشت حرفه ای
شماره تماس09177287786     
شماره تماس واحد: 32620067 داخلی 116

خدمات قابل ارائه:
انجام طب کار در مرکز جامع سلامت ضیغمی زرقان
بازرسی از کلیه کارگاه ها و کارخانجات شهر زرقان

شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای

 
1-   شناخت لازم ازوضعیت بهداشت حرفه ای کارگاهها و کارخانجات ، معادن، مشاغل کشاورزی و خدمات درمنطقه و جمع آوری اطلاعات و آمار مربوطه، برنامه ریزی جهت بازدید واحد های مذکور در راستای تحقق اهداف بهداشت حرفه ای.

 

2-   همکاری در تنظیم و پیگیری برنامه های اجرائی در زمینه مبارزه با بیماریهای ناشی از کار، بیماریهای واگیر، مسمومیتها و سوانح ناشی از کار با همکاری پزشک بهداشت حرفه ای.

 

3-   نمونه برداری، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عوامل زیان آور و مسائل ارگونومیک درمحیط کارو ارائه طریق به منظور پیشگیری و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار باتوجه به استانداردهای موجود.

 

4-   بررسی و شناخت کارهای سخت و زیان آور در حرف گوناگون و برنامه ریزی درزمینه بهبود شرایط کار ومعرفی شاغلین به منظور انجام معاینات دوره ای.

 

5-   نظارت و پیگیری درامر توسعه ، تاسیس، تجهیز و راه اندازی خانه های بهداشت کارگری و مراکز بهداشت کارو نظارت برحسن انجام کار بهداشتیاران کار و پرسنل مراکز مذکور با توجه به آئین نامه ها و دستوالعمل های موجود.

 

6-   آشنایی ، آموزش و نظارت کامل در اجرای طرحهای بهداشت حرفه ای (ادغام، بقا، بهگر، صنوف).

 

7-   تشکیل دوره های آموزشی و بازآموزی برای بهداشتیاران کار، بهورزان، کاردانهای بهداشتی و اعضاء کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با توجه به دستورالعملهاو آئین نامه های موجود.

 

8-   آشنایی با سیستم شبکه و مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و خانه های بهداشت به منظور استفاده از توان پرسنل شاغل در سیستم شبکه در جهت ارائه خدمات ادغام یافته.

 

9-   همکاری با سایر واحد های بهداشتی مراکز بهداشت در زمینه اجرا و ارائه طرحهای بهداشتی و دستورالعمل های ستادی به منظور ارتقاء سطح خدمات بهداشتی در منطقه.

 

10- اجرای طرحهای تحقیقاتی و همکاری با موسسات و مجریان طرحهای تحقیقاتی در زمینه مسایل بهداشت حرفه ای.

11- اعلام نواقص و صدور اخطاریه و رسیدگی به شکایات واصله در رابطه با کلیه واحد های تولیدی (صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات) با توجه به قوانین و مقرارت موجود.

 

12- جمع آوری و ارسال بموقع آمار فعالیتهای بهداشت حرفه ای مطابق فرمهای مصوب.

 

13- مطالعه و بررسی آخرین دستاوردهای علمی در زمینه های مختلف بهداشت حرفه ای (عوامل زیان آور و روشهای اندازه گیری، ارزشیابی و کنترل).

 

14- ارائه و اجرای روشهای اجرایی درجهت پایش و کنترل عوامل زیان آور موجوددر محیطهای کار منطقه.

 

  15- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-20 23:49        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ