برگزاری دوره آموزشی کلرزنی جهت آبدران زرقان

بمنظور ارتقاء وضعیت بهداشتی  و اهمیت کلرزنی آب اشامیدنی  روستاهای تحت پوشش، با هماهنگی اداره آبفا روستایی جلسه آموزشی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برای آبداران برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری و بلایای طبیعی :
به مناسبت هفته بلایای طبیعی کارگاه آموزشی با موضوع اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری و بلایای طبیعی برای بهورزان توسط بهداشت محیط در مهر ماه سال 92 در سالن اجتماعات مرکز بهداشت زرقان برگزار گردید.
برگزاری جلسه کارگروه بهداشت بخش زرقان ( 28/8/92)
به منظور بررسی مسایل و مشکلات بهداشت بخش بویژه بیماری سالک جلسه شورای بهداشتی در محل بخشداری زرقان با حضور اعضاء شورای بهداشتی برگزار و پس از بحث وتبادل نظر مصوباتی اتخاذ گردید.
 
برگزاری کمیته بلایای طبیعی شبکه بهداشت ودرمان زرقان ( 16/9/92)

بمنظور بالا بردن سطح آمادگی کارکنان شبکه بهداشت ، کمیته بلایای طبیعی در دفتر رییس محترم شبکه برگزار و در خصوص تعیین اعضا ء کمیته ، تجهیزات لازم و شرح وظایف هر عضو بحث و تبادل نظر گردید و در نهایت مصوباتی اتخاذ گردید.
 
 


برگزاری کمیته بلایای طبیعی شبکه بهداشت ودرمان زرقان ( 30/9/92)

 
    پیرو دعوت نامه قبلی جلسه کمیته بلایا در روز شنبه مورخ 92/9/30 ساعت 12/30 درمحل دفتر رییس شبکه بهداشت و درمان زرقان برگزار  و در ابتدا  سرکار خانم دکتر امینه دادور رییس شبکه بهداشت ودرمان منطقه زرقان  بعنوان رییس کمیته ضمن تقدیر از زحمات  واحد بهداشت محیط در زمینه پیگیری های مستمر در زمینه اقدامات انجام شده ولزوم آمادگی هرچه بهتر کمیته در زمان بلایای طبیعی مطالبی را بیان نمودن سپس مهندس منیری دبیر کمیته  گزارشی از فعالیتهای کمیته  را درجلسه عنوان و  در خصوص پیگیری مصوبات قبلی  مطالبی بیان نمودن و درپایان پس از بحث و تبادل نظر مصوباتی اتخاذ گردید


 

پاکسازی روستای بند امیر از زباله با همکاری مدارس تحت پوشش ( 92/10/9)

  با همکاری واحد بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی روستای بندامیر ، بهورز خانه بهداشت و مدیریت مدارس ابتدایی  برنامه پاکسازی روستا از زباله با همکاری 140دانش آموز در تاریخ 92/10/9 ا اجرا گردید


 
 
 پاکسازی روستای رحمت آباد با همکاری مدارس تحت پوشش(27/9/92)

    با همکاری واحد بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی روستای رحمت آباد ، بهورز خانه بهداشت و مدیران مدارس ابتدایی  برنامه پاکسازی روستا در تاریخ 92/9/27 از زباله اجرا گردید
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-3-20 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ