شرح وظایف کارشناس بهداشت خانواده

·        اجرای برنامه های آموزش بهداشت عمومی در سطوح مختلف
·        بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت خانواده و در قالب سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
·        همکاری با مراکز بهداشتی و درمانی در اجرای طرح ها و برنامه های مورد نیاز
·        نظارت بر کمیت و کیفیت خدمات و برنامه ها و مقایسه آن با ضوابط و معیارهای تعیین شده
·        تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اطلاعات مربوط به عملکرد برنامه ها
·        نگهداری ضوابط، اطلاعات و داده های موجود در برنامه و بهره گیری از آن در برنامه ریزی های آینده
·        همکاری و هماهنگی با سازمان ها، موسسات، نهادها به منظور برنامه ریزی و پیشبرد اهداف برنامه بهداشت خانواده
·        تهیه و تنظیم برنامه ها و مطالب آموزشی برای سطوح مختلف و نظارت بر اجرای آنها
·        تهیه برنامه های آموزشی حین خدمت رده های مختلف برنامه های بهداشت و خانواده
·        انجام بررسی ها و تحقیقات فنی و اجتماعی و جمعیتی در زمینه برنامه های بهداشت خانواده
·        همکاری موثر و مداوم با سایر واحدهای بهداشتی
·        شرکت در جلسات، کمیسیون ها، کمیته های فنی و تخصصی بهداشت خانواده به منظور برنامه ریزی و بحث و تبادل نظر در زمینه حل مسائل و مشکلات موجود و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی در زمینه های مختلف
·        تهیه و تنظیم گزارش از نحوه عملکرد و پیشرفت برنامه ها و ارائه آن به مسئولین مربوطه
·        تهیه دستورالعمل های لازم در زمینه مراقبت از رشد جسمی، روانی و عاطفی و اجتماعی کودکان، بهبود تغذیه و تشخیص به موقع بیماری های انگلی و عفونی و جلوگیری از انتشار و همه گیر شدن آنها
·        انجام سایر وظایف مربوط ارجاعی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-18 15:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ