سلامت سالمندان
مراقبت هاي ادغام يافته دوره اي سالمندانباتوجه به اهمیت تشخیص زودرس بیماري هادرسالمندي ونیزبی توجهی سالمندان یاخانواده آنان به برخی علائم خطرومشکلات، انجام معاینات کامل ومداوم دراین دوره سنی ضروري به نظرمیرسد. بدین منظوردستورالعمل کشوري مراقبتهای ادغام یافته سالمندان، توسط اداره سلامت سالمندان تهیه شده است.
مراقبت های ادغام یافته به مفهوم استفاده از عوامل خطر و نشانه های بالینی ساده ادغام یافته و جامع به منظور شناسایی زودرس بیماری ، درمان مناسب و ارجاع به موقع می باشد . در مراقبت های ادغام یافته ، سالمند از نظر بیماری های جسمانی و روانی اولویت دار در کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد .
مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی در دو سطح پزشک و غیر پزشک طراحی گردیده است . در این راستا زمانی که سالمند به دنبال فراخوان به خانه بهداشت و یا مرکز بهداشتی درمانی مراجعه می کند ، با استفاده از بوکلت راهنمای مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی ویژه غیر پزشک مورد مراقبت قرار می گیرد و موارد ارجاعی ، بر اساس راهنمای موجود به نزد پزشک مرکز ارجاع می گردد .
در پایان ارائه مراقبت هاچنانچه برای سالمنداحتمال ابتلا به یک و یا چند بیماری وجودداشته باشد ،که نیاز به خدمات تخصصی بر اساس راهنمای آموزشی سالمند داشته باشد ، از مراقبت های سطح بالاتر بهره مند می گردد و در چرخه ارجاع قرار می گیرد . چنانچه سالمند مبتلا به بیماری باشد که نیاز به خدمات و مراقبت های سلامتی پزشک داشته باشد ، در چرخه مراقبت های پیگیری و در غیر این صورت در چرخه مراقبت های دوره ای قرار می گیرد.
ببماري هاي رايج در سالمندان

پيامهاي اساسي براي حفظ سلامت سالمندان

راهنمای آموزشی مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی ویژه پزشک

راهنمای آموزشی مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی ویژه غیر پزشک

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-10 12:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ