واحد آموزش سلامت زرقان
مسئول واحد:  آرام یاراحمدی
( کارشناس بهداشت عمومی)
داخلی:119
تعریف آموزش سلامت از نظر WHO :
نشانگر راه وروش چگونه سالم زیستن
حفظ سلامت ، ترغیب مردم برای شرکت فعالانه در اقدامات بهداشتی به طور انفرادی و دسته جمعی به منظور حفظ سلامت خود .
آخرین تعریف از آموزش سلامت فرآیندی است که بین اطلاعات بهداشت ورفتار بهداشتی پلی برقرار می کند ودر فرد ایجاد انگیزه می نماید تا اطلاعات موجود را به دست آورده و بکار ببندد واز رفتارهای مضر دوری و عادات و رفتار سودمند در خود ایجاد نماید برای اینکه خود را سالم نگاه دارد .
    
    
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-14 23:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ