فراخوانها

ورود به صفحه آگهی های مناقصه دانشگاه علوم پزشکی شیراز
موضوعتاریخ انقضا
آگهی واگذاری دندان پزشکی و فیزیوتراپی کلینیک ویژه بیمارستان زرقان
 1396/07/29
آگهی جذب نیروی شرکتی  تاسیسات
 1394/03/30
آگهی پذیرش نیروی شرکتی خدماتی ( تنظیفات ) 1393/12/26
فراخوان واگذاری بوفه بیمارستان زرقان
1393/03/08
بکارگیری نیروی خدماتی در بیمارستان زرقان
1392/10/05
آگهی واگذاری پانسمان و تزریقات بندامیر و رحمت آباد1392/05/15
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-21 1:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ