راهنمای شهروندان

 تماس با ما شماره تماس های داخلی بخش های بیمارستان
فرآیندهای مورد نیاز ارباب رجوع
شماره تماس مراکز بهداشتی و درمانی و خانه بهداشت ها
ساعات کار پزشکان متخصص در بیمارستان زرقان شماره تماس پزشکان عمومی در سطح شهر
ساعات کار پزشکان خانواده بخش هاي شبکه بهداشت و درمان زرقان
نمودار سازماني شبكه بهداشت و درمان زرقان
پرسش و پاسخ
بيمه ها و قوانين آن در سال 1396 (تعرفه هاي بهداشتي درماني97)
پمفلت ها(فایل های آموزشی)
فرم های مورد نیاز ارباب رجوع در واحدهای مختلف  خدمات قابل ارائه در شبكه بهداشت و درمان زرقان
ارسال درخواست ها بصورت الکترونیکی(رسیدگی به شکایات و نظرسنجی پیشنهادات و...)
منشور اخلاقي كاركنان  روند تجویز شیر مصنوعی در مرکز بهداشت زرقان
چارت فرماندهی حوادث غیرمترقبه شبکه بهداشت و درمان زرقان آموزش همگانی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-16 9:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ