شماره تماس های شبکه بهداشت و درمان زرقان و واحد های تابعه

ردیف

نام واحد

شماره تماس

1

شبکه بهداشت و درمان زرقان

32620067

32620068

32622713

2

مرکز جامع سلامت ضیغمی (بهداری قدیم)

32622712

3

مرکز بهداشتی و درمانی دودج زرقان

32602828

4

مرکز بهداشتی و درمانی شهریار زرقان

32628919

5

مرکز بهداشتی و درمانی لپویی

32643644

6

مرکز بهداشتی و درمانی رحمت آباد زرقان

32652444

7

مرکز بهداشتی و درمانی بندامیر زرقان

32653299

8

خانه بهداشت بند امیر

32653299

9

خانه بهداشت شول

32653831

10

خانه بهداشت دژآباد

32651611

11

خانه بهداشت رحمت آباد

32652111

12

خانه بهداشت حسین آباد

32652003

13

خانه بهداشت محمودآباد

32653728

14

خانه بهداشت لاهیجی

32651132

15

خانه بهداشت کورکی

32652121

16

خانه بهداشت فیض آباد

32651735

17

خانه بهداشت مهریان

32652111

18

بیمارستان زرقان


32620025-27

فاکس: 32620028شماره تلفن های داخلی واحد های شبکه بهداشت و درمان زرقان

ردیف

نام واحد

نام مسئول

شماره داخلی

1

منشی

خانم رضایی

111

2

ریاست

دکتر امینه دادور

112

3

کارگزینی

آقای صنعتی

130

4

حسابداری

آقای نعمتی پور
آقای حسنی

131و 132

5

بهداشت خانواده

خانم دوزنده

125

6

واحد جلب مشارکت های مردمی

خانم یاراحمدی

118

7

بهداشت محیط

آقای غفوری

121

8

ستاد گسترش و پزشک خانواده

آقای خلیفه

115

9

مبارزه با بیماری های واگیر

آقای باقری

123

10

مبارزه با بیماری های غیر واگیر

آقای ابراهیمی

129

11

نگهبانی

آقای کشاورز

111

12

امور قراردادها
و انبار

آقای مهرآبادی
آقای طاهری

132

13

فاکس-دبیرخانه

-

32627611

14واحد غذا و دارو
خانم دکتر مردانی
خانم مهندس احمدی اسلاملو
آقای مهندس رنجبری
خانم  مهندس شاهدی
آقای ملکی
116
117
15واحد بهداشت مدارس
و بهداشت حرفه ای
خانم خرم نیا
آقای خلیفه
122
16
واحد بهداشت روان
خانم پورقیومی
145
17
واحد تغذیه
آقای بهنیا
142
18
واحد بهداشت حرفه ای
آقای خلیفه
خانم اسمعیلی
خانم

149
19
واحد نظارت بر درمان
آقای هاشمی
146
20
واحد فن آوری اطلاعات
 و روابط عمومی
خانم مهندس نعمت الهی
117
21
واحد آمار
خانم محمدی
148
22
واحد درآمد
آقای رضایی
147
23
واحد بحران و بلایا
آقای کریمی
147


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 22:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ