پزشکان عمومی بخش خصوصی زرقان

شماره تماس

آدرس

نام و نام خانوادگی پزشک

32626616

زرقان-خیابان شهید صادقی-جنب فیزیوتراپی

دکتر سید محمد ابطحی

32623059

زرقان-کوچه پزشکان-

دکترعلی محمدی

32624856

زرقان کوچه پزشکان

دکترعلی لطیفی

32624884

زرقان- کوچه پزشکان

دکتر سروش مردانی

32623435

زرقان- کوچه پزشکان

دکترجهانگیر بهمنی

32627370

زرقان- فلکه قدیم-جنب داروخانه ولیعصر

دکتر محمد رحیم ایوبی

32623659

زرقان-ابتدای کوچه پزشکان-روبروی داروخانه مهران

دکتر آرزو نیاکان

دندانپزشکان شاغل در بخش خصوصی زرقان

شماره تماس

آدرس

نام و نام خانوادگی

32624894

زرقان-کوچه ولیعصر جنب پارک آزادگان

دکتر مهرآفرین منصوری

32623516

زرقان-فلکه جانباز-کوچه جنب بانک انصار

دکتر مهران آرام

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-2 16:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ