خدمات قابل ارائه شبكه بهداشت و درمان زرقان


  1. مراقبت زنان وباردار و كودكان زير 6 سال
  2. انجام واكسيناسيون گروه هاي هدف
  3. معاينات دهان و دندان و خدمات دندان پزشكي
  4. انجام غربالگري نوزادان در بدو تولد
  5. تشكيل كلاس هاي آموزشي (زنان باردار، ديابت و فشارخون)
  6. خدمات مشاوره اي تغذيه، روان شناسي و ...
  7. انجام معاينات پزشكي و غربالگري دانش آموزان
  8. رسيدگي به شكايات مردمي در خصوص مراكز درماني و بهداشتي و مطب هاي خصوصي و كارخانجات صنايع غذايي
  9. صدور كارت تندرستي و نظارت بر توزيع و نگهداري مواد غذايي
  10. نظارت بر مراكز و كارخانه هاي توليد مواد غذايي و انجام آزمايشات بر روي نمونه هاي توليد شده

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 22:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ