بیمه تکمیلی پرسنل
دستور العمل ها و بخشنامه ها


رابط بیمه تکمیلی: آقای احسان صنعتی
3262002713-32620067-68
داخلی 114

نمايندگي حيدري بیمه کوثر: چهارراه باغ تخت جنب كلينيك پزشكي فجر. شماره تماس: 32295246-32295247-09173159094

جهت اطلاع از نحوه ی پیگیری مطالبات بیمه تکمیلی کوثر کارکنان علوم پزشکی اینجا را کلیک کنید
بخشنامه بيمه تكميلي سال 1394 (بيمه كوثر)
بخشنامه بيمه كوثر سال 1394 (درخصوص دريافت مابه تفاوت خسارت هاي درماني)

فرم برگ اعلام خسارت سرپایی بیمه تکمیلی کوثر1394

قابل توجه کلیه پرسنل محترم

بخشنامه بیمه تکمیلی ایران درخصوص پیگیری خسارات درمانی از طریق سامانه مورخ 93/12/16

بخشنامه بیمه تکمیلی ایران درخصوص دریافت خسارات سال 1393 مورخ 93/10/9جهت ثبت نام اعضای جدید خانواده به
سامانه کارمند مراجعه نمائید.


بخشنامه بیمه تکمیلی کوثر درخصوص خدمات دندانپزشکی

راهنمای استفاده از خدمات بیمه تکمیلی کوثر 1393


با توجه به سئوالات مختلف همكاران در خصوص نحوه استفاده از خدمات بيمه تكميلي  كوثر ، موارد ذيل جهت اطلاع رساني به كليه همكاران مشمول ، به شرح زير اعلام مي گردد:
الف)مدارك لازم جهت دريافت معرفي نامه بستري در بيمارستانهاي طرف قرارداد با بيمه كوثر:
1-برگ دستور بستري از بيمارستان
2-كپي صفحه اول دفترچه بيمار و بيمه شده اصلي
توضيح : در صورت زايمان، كپي تمام صفحات شناسنامه زوجين، مورد نياز است.
آدرس بيمه كوثر جهت دريافت معرفينامه:
شيراز – ميدان دانشجو – ابتداي خيابان ساحلي غربي – طبقه دوم – تلفن 32263361-32260090
توضيح: كليه بيمارستان هاي دولتي و خصوصي شيراز( به غير از بيمارستان هاي فرهمندفر ، دكتر مير ،  بيمارستان مسلمين، بيمارستان دكتر خدادوست و بيمارستان دكتر ميرحسيني) طرف قرارداد با بيمه كوثر مي باشند. كاركنان محترم جهت بيمارستانهائي كه قرارداد منعقد نگرديده قبل از دريافت خدمات درماني از اين مراكز مي بايست با رابط رفاهي واحد محل خدمت خود هماهنگي و مشورت نمايند.
همچنين كارمندان جهت صدور معرفينامه الكترونيكي ميتوانند در حال حاضر از دستگاه اسكن تهيه شده در بيمارستانهاي نمازي و بيمارستان كوثر استفاده نمايند.دستور العمل استفاده از دستگاه در محل استقرار دستگاه موجود مي باشد.ضمناً در صورت نصب دستگاههاي جديد ، مراتب اطلاع رساني مي گردد.
 
ب) مدارك لازم جهت دريافت هزينه هاي بستري در صورت عدم استفاده از معرفي نامه:
1- تكميل فرم اعلام خسارت(پيوست )
2- كپي صفحه اول دفترچه بيمار و بيمه شده اصلي
3-اصل ريز صورتحساب بيمارستان
4- اصل مدارك بيمارستاني(شرح عمل – برگ پذيرش)
5- كپي تمام صفحات شناسنامه زوجين جهت دريافت هزينه زايمان
6- اصل گواهي حق العمل ( در صورت پرداخت نقدي به پزشك) با تاييد و مهر پزشك(در صورتيكه بيمار عمل جراحي داشته باشد)
7- كپي برابر با اصل فاكتور كالاي پزشكي مثل لنز و استنت دارويي بعد از استفاده از سهم بيمه گر پايه
8- فيش حقوقي كارمند
 
ج) مدارك لازم جهت دريافت هزينه هاي سرپايي(پاراكلينيك) :
1- تكميل فرم اعلام خسارت(پيوست )
2- اصل قبض پرداختي ( با مهر معتبر توسط مراكز درماني)
  3- كپي جواب خدمات پاراكلينيكي ، جواب آزمايش، سونوگرافي ، MRI  و ...
4-كپي صفحه اول دفترچه بيمار و بيمه شده اصلي
5- اصل نسخه تجويز پزشك معالج جهت دارو، فيزيوتراپي ( به همراه جدول تعداد جلسات با مهر و امضاء معتبر)
تبصره : در صورتيكه بيمار هزينه آزاد انجام داده باشد اصل نسخه و در صورت استفاده از بيمه پايه، نسخه سوم دفترچه با مهر پزشك مي بايست ضميمه مدارك باشد.
6- فيش حقوقي
نكته مهم : جهت دريافت غرامت درمان در هزينه هاي سرپائي و موارد بستري در مراكز غيرطرف قرارداد ، فرم اعلام خسارت پيوستي الزاماً مي بايست توسط كارمند تكميل و تحويل گردد.لازم به ذكر است هزينه هاي ذكر شده در صورت عدم الصاق فرم ذكر شده ، قابل پرداخت نمي باشد.
 
د) بيماران و بيمه شدگان خاص( داروهاي نازايي، شيمي درماني، Ms و..)
اين بيمه شدگان مي بايست مدارك مربوطه را همه روزه (بجز پنجشنبه و ايام تعطيل)از ساعت 30/8 صبح لغايت 13 به نماينده بيمه كوثر مستقر در ساختمان مركزي دانشگاه واقع در طبقه زيرزمين، جنب سلف سرويس تحويل نمايند.
جهت تشكيل پرونده نازايي، مي بايست قبل از هر گونه اقدام ، هماهنگي لازم با كارشناسان بيمه كوثر شعبه مركزي صورت پذيرد.
مدارك پرونده نازائي :
1- كپي صفحه اول دفتر چه بيمار و بيمه شده اصلي
2- اصل شناسنامه سرپرست و همسر
3- گواهي پزشك معالج مبني بر نوع نازايي و ذكر داروهاي مصرفي بيمار
4- گزارش پاتولوژي ، سونوگرافي و آزمايشات كه مشخص كننده نوع بيماري باشد.(علت نازايي)
5-اصل و كپي از نسخه دارويي كه بيمار مصرف مي كند و فاكتور مربوطه از داروخانه

ه) نشاني محل تحويل اسناد درماني كاركنان در شيراز:

1- درمانگاه مطهري : شيراز – فلكه نمازي – ورودي درمانگاه ، جنب نمازخانه - ساعات كار : شنبه تا چهارشنبه 8 صبح لغايت 13
2- مركز بهداشت شهداي انقلاب : شيراز – دروازه كازرون – مركز بهداشت شهداي انقلاب ، ساعات كار : شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح لغايت 13 و پنج شنبه 8 صبح لغايت 12 ظهر
تبصره 1 : در شهرستان ها مدارك مربوطه به رابط رفاهي شهرستان تحويل و رابطين محترم ظرف مدت يك هفته از تحويل مدارك بصورت گروهي ، مدارك را تحويل مركز بهداشت شهداي انقلاب نمايند و رسيد دريافت نمايند.
فرآيند دندانپزشكي :
كاركنان سطح 3 بيمه تكميلي كه متقاضي دريافت خدمات دندانپزشكي مي باشند به دو طريق مي توانند از خدمات استفاده نمايند :
الف ) مراكز طرف قرارداد :
مراكز ذيل ، كلينيك هاي طرف قرارداد با بيمه كوثر مي باشد كه كاركنان در زمان مراجعه جهت دريافت خدمات دندانپزشكي ، با ارائه كارت ملي مي توانند از خدمات دندانپزشكي تا سقف تعيين شده در سطح قرارداد  از تاريخ 01/09/93 استفاده نمايند.
1- درمانگاه صدف – خيابان نادر – قبل از چهارراه گمرك 9-32347116
2- درمانگاه قائم – خيابان قصرالدشت سه راه عفيف آباد 3-36288002
3- درمانگاه پارس-ابتداي بلوار فرهنگ شهر-روبروي بانك سپه – 36311193
 
ب )جهت مراكزي كه با بيمه كوثر قرارداد ندارند مي بايست فرد متقاضي اسناد خدمت خود را از مراكز مورد نظر دريافت دارند و سپس مدارك مورد نظر را تحويل نمايندگان بيمه كوثر(مطهري-شهداي انقلاب)(اساتيد هيأت علمي و كاركنان ساختمان مركزي تحويل به  طبقه زيرزمين ساختمان مركزي،)  نمايند.
لازم به ذكر است فرانشيز دندانپزشكي 10 درصد مي باشد و كاركنان مي بايست جهت انجام موارد دندانپزشكي از مورخ 1/9/93 در مراكز طرف قرارداد اقدام نمايند.  همچنين با عنايت به تجربيات سالهاي گذشته، دريافت خدمات دندانپزشكي را به ماههاي آخر قرارداد موكول نفرمايند.ضمناً كاركنان در صورت مشاهده تخلف از مراكز ياد شده اعم از اضافه دريافتي ، عدم رعايت تعرفه هاي درماني و غيره ، مراتب را مكتوب گزارش فرمايند.
ليزيك چشم :
قبل از انجام عمل ليزيك مي بايست كارمند(مشروط بر اينكه نمره هر چشم از 3 ديوپتر بيشتر باشد) به شعبه مركزي بيمه كوثر شيراز مراجعه تا شركت بيمه،  نامبرده را به پزشك معتمد بيمه جهت انجام معاينات مرتبط معرفي نمايند.
همچنين جهت ساير موارد نظير انحراف بيني ، انحراف چشم ، جراحي چاقي مفرط ، قبل از انجام خدمات مي بايست هماهنگي لازم با كارشناسان بيمه كوثر شعبه مركزي بعمل آيد.
ضمناً نمايندگي آقاي فيجاني ( نماينده بيمه كوثر ) جهت انجام هماهنگي امور ، معرفي مي گردد :

آدرس نمايندگي فيجاني :
شيراز – خيابان سميه-روبروي بازارچه بوستان – كوچه شماره يك – ساختمان چهارم – پلاك 572
32290517: -09172237250 فاكس : 32290516


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-15 1:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ