دستورالعمل برگزاري دوره آموزشي
ضوابط تدريس (بخشنامه 3)
بخشنامه رعايت نكات مهم آموزشي سال 1395
نحوه اجرا و نظارت بر برنامه هاي آموزشي شبكه ها سال 1395
شاخص هاي ارزيابي عملكرد آموزش و توانمند سازي سال 1395
رعایت نکات مهم آموزشی سال 1395
عدم حضور کارکنان در دوره های آموزشی وهمچنین محل خدمت
صدور مجوز جهت دوره های الزامی ویژه کلیه کارکنان
حداکثر میزان ساعت قابل قبول جهت تدریس دوره های آموزشی ضمن خدمت
اعمال سقف ساعت آموزشی جهت دوره های عمومی
امکان دریافت شهریه از شرکت کنندگان سایرادارات ونهادها در دوره های آموزشی ضمن خدمت
اعلام نیازهای آموزشی مشاغل پشتیانی
اعلام نیازهای آموزشی شش ماه دوم سال 1394
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 12:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ